Enrivis

Kestävän kehityksen konsultointi- ja koulutuspalveluita yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintatapojaan ja vastata rahoittajien, asiakkaiden sekä lainsäädännön asettamiin tiukentuviin vastuullisuutta koskeviin vaatimuksiin.

Riitta Viikala

25 vuoden kokemus:

  • Ympäristövastuiden arvioinnista ja työturvallisuudesta useilla teollisuuden aloilla (mm. metalli-ja konepajateollisuus, kemianteollisuus, metsäteollisuus)
  • Yrityskaupoista ja teollisuuskiinteistöjen kehittämisestä
  • Kemikaaliturvallisuudesta ja jätteiden luokittelusta
  • Alihankkijoiden arvioinnista
  • Toiminut useiden vuosien ajan kouluttajana SYKE:n hyväksymillä ympäristönäytteenottajien
    sertifointikursseilla
Koulutus:
FM (kemia), Helsingin yliopisto, lisäksi mm. ympäristö-PD ja kansantaloustieteen opintoja Helsingin yliopistossa.
 

Jäsenyydet: Ympäristöjohtamisen yhdistys, Suomen Kemian Seura

Palvelut

Enrivis tarjoaa kestävän kehityksen
konsultointi- ja koulutuspalveluita
yrityksille, jotka haluavat kehittää
toimintatapojaan ja vastata
rahoittajien, asiakkaiden sekä
lainsäädännön asettamiin
tiukentuviin vaatimuksiin.

Yritysvastuu -palvelut pk-yrityksille

Onko toimintasi valmistautunut vastaamaan tiukentuviin ESG- yritysvastuuta koskeviin vaatimuksiin? Tiedätkö mitä tietoja tarvitset? Riittävätkö resurssit?

Katselmukset

Saat ympäristö- ja työturvallisuuskatselmuksen samalla kertaa yhden auditoijan toimesta.

Koulutuspalvelut

Ympäristö- ja työturvallisuuskoulutusta yrityksille ja ammatillista täydennyskoulutusta järjestäville tahoille.​

Asiantuntijapalvelut

Työllistävätkö ympäristö- tai työturvallisuusasiat ajoittain liikaa? Tarvitsetko kausiluonteista apua? Asiantuntijapalvelut ympäristö- ja työturvallisuusasioiden hallintaan.

Kiinteistökehittäjille

Suunnitteletko kiinteistön ostamista, myymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista? Onko kiinteistöösi liittyvät ympäristövastuut selvitetty?​