Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut ympäristö- ja työturvallisuusasioiden hallintaan.

Työllistävätkö ympäristö- tai työturvallisuusasiat ajoittain liikaa? Tarvitsetko kausiluonteista apua?

Palvelut:

  • Ympäristö- ja työturvallisuuspäällikköpalvelu
  • Projektipäällikköpalvelu: (Resursseja auditointeihin ml. alihankintaketjujen auditoinnit ja due diligence -auditoinnit)
  • Lupahakemusten laatiminen
  • Pilaantuneen maaperän tutkimussuunnitelmien sekä tutkimus- ja kunnostusraporttien laatiminen 
  • Jäteluokittelu, näytteenotto ja loppusijoituskelpoisuuden arviointi
  • Tukea kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin