Katselmukset

 • Vastaako toiminta ympäristö- ja työturvallisuusohjeita?
 • Onko läheltäpiti-tilanteiden määrä kasvussa?
 • Toimiiko alihankkija vaatimusten mukaisesti?
 • Tarvitsetko tukea ympäristö- tai työturvallisuusjärjestelmän rakentamiseen?

Saat ympäristö- ja työturvallisuuskatselmuksen – samalla kertaa yhden auditoijan toimesta.

 • Lakisääteiset velvoitteet, lupavelvoitteet
 • Yrityksen sisäisten ohjeiden noudattaminen
 • Ympäristövastuiden selvittämisen: historiaselvitys, päästöt ilmaan, maaperään ja vesistöön, kemikaalien käyttö ja varastointi, jätehuolto
 • Työturvallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen

Katselmuksen tulosten perusteella suunnitellaan:

 • Kehittämiskohteet
 • Korjaavat toimenpiteet 
 • Laaditaan kustannusarvio

Katselmus voidaan kohdentaa myös alihankkijaketjuun tai aliurakoitsijaan. Tarkempi sisältö räätälöidään
kohteen toimintojen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Katselmuksen tyypillinen kesto on noin seitsemän päivää.