Kiinteistökehittäjille

Kiinteistökauppaan liittyvät ympäristövastuut tulee selvittää erityisesti, jos kiinteistöllä on harjoitettu kemikaalien (ml. öljytuotteet ja polttoaineet) käsittelyä ja varastointia. Myyjällä on velvollisuus antaa kaikki tiedossaan olevat tiedot kaupan kohteesta. Ostajan tulee omalta osaltaan selvittää kiinteistöön liittyvät riskit.

Enrivis tarjoaa seuraavia palveluja kiinteistökauppojen ympäristöriskien hallintaan:

 • Projektipäällikköpalvelu
 • Tukea hankkeen toteuttamiseen – ”tiekartan” laatiminen
 • Historiaselvitykset
 • Tietojen haku viranomaisrekistereistä
 • Ympäristökatselmukset
 • Riippumaton arvio toteutetuista
  ympäristöteknisistä tutkimuksista ja
  kunnostuksista
 • Arvio mahdollisesti tarvittavista
  jatkotoimenpiteistä
 • Kustannusarvioiden laatiminen tarvittaville
  toimenpiteille.