Palvelut

Miksi Enrivis?

EU laajentaa teollisuuden kestävän kehityksen raportointivelvoitteita. Tavoitteena on tuoda vastuullisuusraportointi samalle tasolle taloudellisen raportoinnin kanssa ja laajentaa se koskemaan useampia yrityksiä. Arvion mukaan EU:n raportointivelvoitteet
koskisivat suoraan arviolta 600-800 suomalaista yritystä. Välillinen vaikutus tulee olemaan suurempi, koska raportointivelvolliset yritykset tulevat tarvitsemaan tietoja myös alihankkijoiltaan.

 • Onko toimintasi valmistautunut vastaamaan
  lainsäädännön, rahoittajien ja tilaajien
  asettamiin vaatimuksiin?
 • Riittävätkö resurssit?
 • Tiedätkö mitä tietoja tarvitaan?
 • Miten skaalata raportointi ja asettaa riittävät
  tavoitteet?

Enrivisin malli tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Lähtötilanteen kartoituksessa – Mitä on – mitä vielä tarvitaan?
 • Vastuiden, velvoitteiden ja kehittämiskohteiden identifioinnissa
 • Tavoitteiden asettelussa suhteessa yrityksen kokoon ja toiminnan laajuuteen.
 • Ympäristö- ja työturvallisuusohjelman laatimisessa.
 • Tarvittaessa tukea ja lisäresurssia tietojen keräämiseen ja raportointiin.

Riippumattomat ympäristö- ja työturvallisuuskatselmukset teollisuusyrityksille

Ympäristö- ja työturvallisuuskatselmukset samalla kertaa yhden auditoijan toimesta.

 • Kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu 
 • Kustannusarvioiden laatiminen
 • Toteutussuunnitelman laatiminen
 • Ympäristö- ja työturvallisuusohjelmat
 • Ympäristövastuiden selvittäminen
 • Lakisääteiset velvoitteet, lupavelvoitteet
 • Yrityksen sisäisten ohjeiden noudattaminen
 • Historiaselvitys
 • Päästöt ilmaan, maaperään ja vesistöön
 • Kemikaalien käyttö ja varastointi
 • Jätehuolto
 • Työturvallisuuteen liittyvien riskien
  tunnistaminen

 

Katselmus voidaan kohdentaa myös alihankkijaketjuun tai aliurakoitsijaan. Katselmuksen tarkempi sisältö räätälöidään
kohteen toimintojen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Useimmissa kohteissa työn kesto on arviolta 7
päivää.

Ympäristötekniset palvelut kiinteistökehittäjille

Suunnitteletko kiinteistön ostamista, myymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista? Onko kiinteistöösi liittyvät ympäristövastuut selvitetty?

Kiinteistökauppaan liittyvät ympäristövastuut tulee selvittää perusteellisesti ainakin silloin, jos kiinteistöllä on harjoitettu kemikaalien (ml. öljytuotteet ja polttoaineet) käsittelyä ja varastointia tai teollisen kiinteistön historia ei ole tiedossa. Myyjällä on velvollisuus antaa kaikki tiedossaan olevat tiedot kaupan kohteesta. Myös ostajan tulee omalta osaltaan selvittää kiinteistöön liittyvät riskit.

 • Projektipäällikköpalvelu
 • Tukea hankkeen toteuttamiseen – tiekartta
 • Historiaselvitykset
 • Tietojen haku viranomaisrekistereistä
 • Ympäristökatselmukset
 • Riippumaton arvio toteutetuista
  ympäristöteknisistä tutkimuksista ja
  kunnostuksista
 • Arvio mahdollisesti tarvittavista
  jatkotoimenpiteistä
 • Kustannusarvioiden laatiminen tarvittaville
  toimenpiteille.

Koulutuspalvelut

Kehitä henkilöstösi ympäristö- ja työturvallisuusosaamista omalla toimialallasi asiantuntevan ja kokeneen kouluttajan kanssa.

 • ESG-velvoitteet
 • Ympäristö- ja työturvallisuusvelvoitteet
 • Kemikaalien ominaisuudet ja turvallinen
  käsittely
 • Jätteiden luokittelu, näytteenotto ja
  kelpoisuusarviot
 • Sisällöstä sopiminen
 • Koulutusmateriaalin valmistelu
 • Koulutus
 • Palaute koulutuksesta 
 • Koulutukseen voidaan sisällyttää harjoitustehtäviä.
 • Koulutus voidaan toteuttaa joko paikan päällä asiakkaan tiloissa tai verkkokoulutuksena.
 • Koulutuksen kesto voi vaihdella parista tunnista useampaan päivään.

Asiantuntijapalvelut ympäristö- ja työturvallisuusasioiden hallintaan

Enrivis tarjoaa palveluja ympäristö- ja työturvallisuusasioiden hallintaan sekä kausiluonteiseen resurssipulaan:

 • Ympäristö- ja työturvallisuuspäällikköpalvelu
 • Projektipäällikköpalvelu
 • Resursseja auditointeihin ml.
  alihankintaketjujen auditoinnit ja due
  diligence -auditoinnit

Tukea:

 • Lupahakemusten laatimiseen ja viranomaisneuvotteluihin
 • ESG-tietojen raportointiin ja vuosiraporttien laatimiseen
 • Pilaantuneen maaperän tutkimussuunnitelmien ja kunnostusraporttien laatimiseen
 • Jäteluokittelu, näytteenotto ja hyötykäyttökelpoisuusarviot
 • Kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin

Palvelut

Riippumattomat ympäristö- ja työturvallisuuskatselmukset teollisuusyrityksille

Ympäristö- ja työturvallisuuskatselmukset samalla kertaa yhden auditoijan toimesta.

 • Kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu 
 • Kustannusarvioiden laatiminen
 • Toteutussuunnitelman laatiminen
 • Ympäristö- ja työturvallisuusohjelmat
 • Ympäristövastuiden selvittäminen
 • Lakisääteiset velvoitteet, lupavelvoitteet
 • Yrityksen sisäisten ohjeiden noudattaminen
 • Historiaselvitys
 • Päästöt ilmaan, maaperään ja vesistöön
 • Kemikaalien käyttö ja varastointi
 • Jätehuolto
 • Työturvallisuuteen liittyvien riskien
  tunnistaminen

 

Katselmus voidaan kohdentaa myös alihankkijaketjuun tai aliurakoitsijaan. Katselmuksen tarkempi sisältö räätälöidään
kohteen toimintojen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Useimmissa kohteissa työn kesto on arviolta 7
päivää.

Koulutuspalvelut

Kehitä henkilöstösi ympäristö- ja työturvallosuusosaamista omalla toimialallasi asiantuntevan ja kokeneen kouluttajan kanssa.

 • ESG-velvoitteet
 • Ympäristö- ja työturvallisuusvelvoitteet
 • Kemikaalien ominaisuudet ja turvallinen
  käsittely
 • Jätteiden luokittelu, näytteenotto ja
  kelpoisuusarviot
 • Sisällöstä sopiminen
 • Koulutusmateriaalin valmistelu
 • Koulutus
 • Palaute koulutuksesta 
 • Koulutukseen voidaan sisällyttää harjoitustehtäviä.
 • Koulutus voidaan toteuttaa joko paikan päällä asiakkaan tiloissa tai verkkokoulutuksena.
 • Koulutuksen kesto voi vaihdella parista tunnista useampaan päivään.

Ympäristötekniset palvelut kiinteistökehittäjille

Suunnitteletko kiinteistön ostamista, myymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista? Onko kiinteistöösi liittyvät ympäristövastuut selvitetty?

Kiinteistökauppaan liittyvät ympäristövastuut tulee selvittää perusteellisesti ainakin silloin, jos kiinteistöllä on harjoitettu kemikaalien (ml. öljytuotteet ja polttoaineet) käsittelyä ja varastointia tai teollisen kiinteistön historia ei ole tiedossa. Myyjällä on velvollisuus antaa kaikki tiedossaan olevat tiedot kaupan kohteesta. Myös ostajan tulee omalta osaltaan selvittää kiinteistöön liittyvät riskit.

 • Projektipäällikköpalvelu
 • Tukea hankkeen toteuttamiseen – tiekartta
 • Historiaselvitykset
 • Tietojen haku viranomaisrekistereistä
 • Ympäristökatselmukset
 • Riippumaton arvio toteutetuista
  ympäristöteknisistä tutkimuksista ja
  kunnostuksista
 • Arvio mahdollisesti tarvittavista
  jatkotoimenpiteistä
 • Kustannusarvioiden laatiminen tarvittaville
  toimenpiteille.

Asiantuntijapalvelut ympäristö- ja työturvallisuusasioiden hallintaan

Enrivis tarjoaa palveluja ympäristö- ja työturvallisuusasioiden hallintaan sekä kausiluonteiseen resurssipulaan:

 • Ympäristö- ja työturvallisuuspäällikköpalvelu
 • Projektipäällikköpalvelu
 • Resursseja auditointeihin ml.
  alihankintaketjujen auditoinnit ja due
  diligence -auditoinnit

Tukea:

 • Lupahakemusten laatimiseen ja viranomaisneuvotteluihin
 • ESG-tietojen raportointiin ja vuosiraporttien laatimiseen
 • Pilaantuneen maaperän tutkimussuunnitelmien ja kunnostusraporttien laatimiseen
 • Jäteluokittelu, näytteenotto ja hyötykäyttökelpoisuusarviot
 • Kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin